Praktisch - SK Merelbeke

SK Merelbeke 06159
Title
Ga naar de inhoud
Fair Play
Plezier
Lokaal
Jong & Oud
Respect
Familiaal
One Team
Info

Uw bijzondere aandacht voor ......

1 Sportieve afspraken

Uitsluitend de trainers zijn verantwoordelijk voor alle afspraken van sportieve aard rond trainingen en wedstrijden: plaats, uur en duur van de trainingen, selecties, verzamelen voor wedstrijden, vertrek naar en terugkeer van uitwedstrijden, e.a. Gepaste maatregelen zullen genomen worden tegen hen die de gemaakte afspraken niet naleven of nakomen.

Het bestuur zal enkel tussenkomen in situaties die betrekking hebben op het algemeen belang van de club of zijn aangeslotenen: speelgerechtigdheid van spelers, zorg voor uitrusting en materiaal, het imago van de club, e.a.


2 Afspraken van administratieve aard

2.1 Persoonlijke gegevens

Al te vaak dienen we vast te stellen dat spelers veranderen van adres, telefoon, GSM, e.a., wat hinderlijk is voor een vlotte communicatie en soms tot misverstanden leidt. Wil er daarom zorg voor dragen wijzigingen aan je persoonlijke gegevens zo snel mogelijk door te geven.


2.2 Ongevallen

Om een ongeval aan te geven gebruik je steeds een aangifteformulier van de K.B.V.B. Je kan het krijgen van je trainer of afgevaardigde en ook in de kantine zijn er steeds beschikbaar. EN …
· Je laat de dokter het ‘Medisch getuigschrift’ invullen. De andere kant wordt door de club ingevuld.
· Zelfs als er maar een minimale noodzaak aan kine is laat je dat door je dokter op het formulier vermelden.
· Je bezorgt het formulier binnen de 10 dagen aan de club, samen met een klevertje van de ziekenkas.
· Je bedenkt vooraf dat het geen zin heeft een kleinigheid aan te geven, want de bond rekent meer dan  € 10,00 administratiekosten aan.
· Je bedenkt dat je minstens 14 dagen niet mag spelen.
· Je bedenkt dat elke niet vermelde ingreep moet gesignaleerd worden via een bijkomend doktersattest.


Om een ongeval af te rekenen …
  • Je laat het genezingsattest dat je van de club krijgt invullen door je dokter.
  • Je gaat met al je onkostennota’s (liefst in één keer) naar je ziekenfonds.
  • Je bezorgt het formulier, dat je van je ziekenfonds krijgt en dat je remgeld vermeldt, aan de club, samen met het genezingsattest.
 Dat laatste moet opgestuurd worden vooraleer je opnieuw mag spelen.
  • De club rekent met jou af, zodra de bond zijn tussenkomst heeft doorgespeeld. Het bedrag wordt overgeschreven op je bankrekening
en je krijgt van de secretaris een afrekeningsstaat.

SKM zal zich onthouden van elke tussenkomst, ook administratieve, indien de correcte procedure niet wordt gevolgd.


2.3 Verzekering

SKM betaalt voor elke speler een bijdrage aan het FSF (het Federaal Solidariteitsfonds) van de K.B.V.B. Dit fonds beheert de ongevallendossiers en regelt de financiële tussenkomsten, maar het is geen ‘verzekering’ die alles dekt: voor brillen, tanden, niet aangevraagde kine, braces, tape, … is er geen tussenkomst voorzien. Ook SKM heeft geen aanvullende verzekering die zo’n zaken dekt, vermits heel wat spelers daarvoor een persoonlijke verzekering hebben. Wij verwachten echter dat ieder voor zichzelf nagaat in welke mate een eigen verzekering al voor dekking zorgt en probeert in te schatten welke behoefte hij heeft aan een aanvullende polis: loonverlies, hospitalisatie, …


2.4 Clubactiviteiten en verwante kosten

SKM verwacht van alle aangeslotenen, spelers en niet-spelers, een sportieve ingesteldheid in de breedste zin. Fairplay op en rond het terrein, geen daden of uitlatingen die het imago van de club of zijn aangeslotenen schaden, een minimale gezonde inzet voor en deelname aan de extra-sportieve activiteiten van de club, e.a. Clubonkosten die het gevolg zijn van inbreuken tegen deze regels worden door SKM op de betrokkene(n) verhaald.


2.5 Spelersonkosten

Het regelen van spelersonkosten gebeurt door de financieel verantwoordelijke van het bestuur, in principe elke eerste of tweede donderdag van de maand na de training (afhankelijk van de thuiswedstrijd).  Om misverstanden te vermijden wordt hiervoor een ontvangstnota getekend

Elke club betaalt aan de voetbalbond verscheidene bijdragen, vooral voor zijn seniors: aansluitingstaks, transfertaks, lidgeld, verzekering, … SKM verwacht dat de spelers zelf daar voor een deel in tussenkomen en dat die tussenkomst voor de competitiestart wordt vereffend door overschrijving op de rekening van de club.


2.6 Sporten is gezond

Sommige ziekenfondsen betalen een tussenkomst in het lidmaatschap van een sportclub of de deelname aan een sportactiviteit. Wees zo verstandig om eens bij je eigen ziekenfonds te informeren of daar voor jou, sportieveling geen stuiver drinkgeld is weggelegd.

SK Merelbeke
Kloosterstraat 56Z, 9820 Merelbeke
Parking Gemeentehallen (via Poelstraat 41)
Terug naar de inhoud